Zajęcia adaptacyjne22 września 2017

ADAPTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Pójście do przedszkola jest pierwszym krokiem do samodzielności, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby dla każdego dziecka te ważne doświadczenia społeczne były pozytywne. Przyjście dziecka po raz pierwszy do przedszkola jest istotnym wydarzeniem nie tylko dla niego, ale również dla całej rodziny.

Przystosowanie się do warunków przedszkolnych, nieznanego dotąd dziecku środowiska nie jest łatwe i może być długotrwałe. Dlatego realizujemy autorski program adaptacyjny skierowany do dzieci i rodziców.

Podczas wakacji, przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego organizujemy „Dni adaptacyjne” dla nowych przedszkolaków. W trakcie tego pobytu w przedszkolu dzieciom mogą towarzyszyć rodzice.

Rozłąka z rodzicami jest dla wielu dzieci bardzo trudna. Widoczne to jest w reakcjach towarzyszących dzieciom – niektóre płaczą, inne stawiają opór.
Prawdą jest, że po pewnym czasie (czasem jest to kilka dni, czasem nawet kilka tygodni) większość dzieci przekonuje się, że przedszkole jest przyjaznym miejscem.

Przedszkole stara się czynić wszystko, co tylko możliwe, aby pierwsze dni pobytu dziecka poza domem rodzinnym były dla niego jak najmniej przykre, a jednocześnie korzystne dla rozwoju. W podejmowaniu tych działań pomocny jest nauczyciel i współpracujący z nim rodzice.

Czyniąc przedszkole miejscem przyjaznym dla dziecka staramy się:

 • pomóc mu przyzwyczaić się do warunków przedszkola (w trakcie „Dni adaptacyjnych” dziecku może towarzyszyć bliska osoba)
 • zapewnić odpowiednie towarzystwo,
 • właściwie zagospodarować otoczenie,
 • czas pobytu wypełnić zajęciami przyjemnymi, zgodnie z potrzebami dzieci,
 • dzieciom mającym trudności pomóc im w ich przezwyciężeniu,
 • rodziców zapoznać z zasadami panującymi w przedszkolu i obowiązującymi zwyczajami,
 • nawzajem poznać się i zaprzyjaźnić z dzieckiem,
 • pokazać rodzicom metody pracy z dziećmi.

Aby zapobiec negatywnym przeżyciom małego człowieka przy przekroczeniu progu przedszkola opracowano program adaptacyjny, którego celem jest:

 • ułatwienie dzieciom przekroczenie progu dom – przedszkole,
 • stwarzanie warunków do pełnego poznania pracy przedszkola przed przyjściem dziecka,
 • zdobycie zaufania dziecka i rodziców do nauczycieli i naszego przedszkola,
 • ograniczenie do minimum obciążenia psychicznego podczas procesu adaptacyjnego,
 • przygotowanie dziecka do życia w nowym środowisku wychowawczym,
 • integrowanie rodziców między sobą.

Każdego roku w czerwcu organizujemy spotkanie dla rodziców dzieci nowo przyjętych, które od września rozpoczną przygodę z naszym przedszkolem. Podczas zebrania rodzice mają okazję poznać organizację pracy przedszkola oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. W wakacje natomiast organizujemy „Dni adaptacyjne” dla dzieci, aby mogły w towarzystwie swoich rodziców stawiać pierwsze kroki w roli przedszkolaka.