Projekt unijny „Raz dwa trzy…”9 października 2018

W okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Przedszkole EkoSkrzat uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dzięki projektowi w przedszkolu powstało 36 nowych miejsc.
W ramach działań wsparciem zostanie objętych 36 nowych dzieci, jak i dzieci dotychczas korzystających z usług edukacyjnych przedszkola.
Projekt zapewni dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe z zakresu terapeutycznego, stymulującego rozwój psychoruchowy, kompetencji językowych oraz edukacji ekologicznej.

Aby móc wziąć udział w projekcie “ Raz dwa trzy – do przedszkola idziesz Ty!,” należy spełnić łącznie następujące kryteria:
1. Dziewczynki i chłopcy w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
2. Dziewczynki i chłopcy zamieszkujący na terenie miasta Krakowa, gminy Wieliczka lub miasta Wieliczka.
Powyżej wskazane kryteria muszą zostać spełnione łącznie przez uczestnika.
Pierwszeństwo udziału w projekcie posiadają:
1. Dziewczynki/chłopcy z niepełnosprawnością
2. Rodzic/Rodzice/Opiekun z niepełnosprawnością
3. Dziewczynki/chłopcy w wieku 3 lat
4. Rodzice obydwoje pracują (w przypadku rodzica samotnie wychowującego – rodzic pracuje)
5. Dziewczynki/chłopcy, którzy posiadają rodzeństwo w przedszkolu Ekoskrzat.

Miesięczny koszt dla uczestników projektu: 298,00 zł

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Raz dwa trzy – do przedszkola idziesz Ty!
  2. Formularz zgłoszenia
  3. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych