Opłaty22 września 2017

Rok szkolny 2023/2024

Opłata roczna 500 zł

W ramach opłaty rocznej zapewniamy:

 •      miejsce w Przedszkolu EkoSkrzat na cały rok szkolny
 •      ubezpieczenie NW na okres 1 roku
 •      zakup materiałów edukacyjnych oraz przyborów plastyczno-technicznych
 •      zakup koca, poduszki, pościeli, ręczników, itp.

 

Czesne 950 zł (zniżka dla rodzeństwa -20% dla drugiego i kolejnego dziecka)

W ramach czesnego zapewniamy:

 •      opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 •      edukację przedszkolną zgodną z podstawą programową MEiN
 •      język angielski
 •      zajęcia rytmiczno-muzyczne
 •      ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne
 •      opiekę psychologa
 •      badania przesiewowe oraz indywidualne ćwiczenia z logopedą
 •      dogoterapię
 •      warsztaty artystyczne
 •      wspólne świętowanie urodzin
 •      zabawy w ogrodzie i spacery po okolicy

 

Dodatkowe opłaty

 •      wyżywienie 18 zł/dziennie (4 posiłki)
 •      wycieczki i wyjścia, dodatkowe zajęcia/warsztaty organizowane w placówce

 

Prosimy o uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu do 10. dnia każdego miesiąca, na nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI 84 1050 1445 1000 0091 4649 9364

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.