Karta zgłoszenia22 września 2017

  Dane dziecka

  Imię i nazwisko dziecka*:

  Data urodzenia*:

  PESEL*:

  Adres zamieszkania

  Ulica:

  Miasto:

  Województwo:

  Informacje o rodzicach lub opiekunach

  Imię i nazwisko*:

  Telefon*:

  E-mail*:

  Data rozpoczęcia:

  Uwagi:

  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole Niepubliczne EKOSKRZAT w związku z rekrutacją do przedszkola.

  * Pola wymagane