Składanie ofert na pomoce edukacyjne10 września 2019

Przedszkole NiepubliczneEkoSkrzat Katarzyna Kruczek-Galicka zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy pomocy edukacyjnych dla przedszkolaków. Dostawy realizowane będą w ramach projektu Raz dwa trzy – do przedszkola idziesz Ty! finansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Szczegółowe dane zawierają poniższe załączniki.

Informacje w formie uzupełnionego formularza cenowego proszę przekazać w terminie do 16.09.2019 r. na adres mailowy ekoskrzat.przedszkole@gmail.com do końca dnia.

zał. 1 – wzór_oferty

zał. 1.1 – szczegolowa wycena

rozeznanie

zał. 2 oświadczenie_o_braku_powiązań