Akcje charytatywne i proekologiczne9 października 2019

Zgodnie z misją przedszkola EkoSkrzat kształtujemy u dzieci postawy prospołeczne. We współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków uczestniczymy w licznych akcjach charytatywnych, wspomagając najbardziej potrzebujących. Są to zarówno jednorazowe akcje, jak i ciągłe zbiórki.

Dzięki aktywnej pomocy i bezpośredniemu zaangażowaniu, dzieci uczą się empatii i odpowiedzialności oraz wrażliwości.

Dotychczas udało się wesprzeć m.in. pacjentów Szpitala w Prokocimiu, sfinansować rehabilitację zaprzyjaźnionego rówieśnika, wspomóc podopiecznych fundacji Hospicjum dla Dzieci im. Józefa Tischnera, wesprzeć Klub Gaja ratujący konie, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz pomóc kilku rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka, a także we współpracy z fundacją Twoja Widzialna Ręka.

W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w zbiórce opakowań po klejach Amos.

W przedszkolu używamy duuuuuużo kleju. Zbieramy puste opakowania i wymieniamy je na nowe! Dzięki temu dbamy o środowisko, a przy okazji także mamy swój udział w dożywianiu dzieci.