Nasza kadra21 września 2017

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Kruczek – Galicka – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Geografia z Przyrodą oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętność prowadzenia placówki przedszkolnej, jej organizacji oraz zarządzania jakością pracy zdobyła podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas kilkuletniej pracy zawodowej jako nauczyciel oraz wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach w zakresie edukacji najmłodszych, innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praw dziecka, zarządzania placówką oświatową.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną i zawsze uśmiechniętą, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i potrzebne. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Interesuje się przyrodą oraz ekologią, zarażając swoją pasją najmłodszych. W przedszkolu wdraża planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu kształtuje najcenniejsze wartości wychowanków.

 

Dyrektor ds. pedagogicznych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aneta Stanowska – nauczyciel mianowany

W Niepublicznym Przedszkolu EkoSkrzat pracuje od 2012 roku jako dyrektor ds. pedagogicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Ukończyła dzienne studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich i nauczyciel ćwiczeniowy Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka warsztatów dla studentów i nauczycieli. Ukończyła kurs trenerski kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch. Autorka książki „Dzieci siedzą w kole i… Zabawy doskonalące pamięć i uwagę przedszkolaków” (2013) oraz artykułów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Posiada kwalifikacje instruktora tańca towarzyskiego uzyskane na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010). Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci (2013). Od 2019 r. posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania w oświacie.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca współpracy z rodzicami oraz kontaktom ze środowiskiem. Najważniejsze jednak dla niej są potrzeby i zainteresowania dziecka. Uważa, że wychowanków należy wspierać, stymulować i motywować. W swojej pracy za istotne uznaje doskonalenie zawodowe, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi oraz dzieli się nim z innymi. Do najczęściej stosowanych metod pracy pedagogicznej zalicza metodę projektów badawczych, system Edukacja przez ruch, system Carla Orffa, metodę pedagogiki zabawy oraz edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz  nauczyciel rytmiki

mgr Iwona Stoch – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich specjalność Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień oraz studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje Logopedię w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od 1 do 4 roku życia. Od kilku lat prowadzi zajęcia taneczne w Domu Kultury z dziećmi w wieku od 4 do 9 lat. Posiada dyplom trenera cheerleaders.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła m. in. kurs animatora zabaw dziecięcych, taniec – muzyka – zabawa w edukacji dziecięcej, kurs kierownika wycieczek szkolnych, kurs kierownik wypoczynku. Metody stosowane w pracy z dziećmi to m. in. pedagogika zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Zuzanna Bielaś – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach takich jak: animator zabaw, asystent cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu, terapia ręki metodą Smart Hand Model, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy pedagogiki zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę. W pracy ceni sobie dobry kontakt z dziećmi, ich naturalną spontaniczność, otwartość w poznawaniu świata. Towarzyszenie dzieciom w codziennym wzrastaniu, sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Karina Olszowy – nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  na kierunku opieka nad dzieckiem (studia licencjackie) oraz pedagogika przedszkolna (studia magisterskie).  Dodatkowo ukończyła także pedagogikę resocjalizacyjną na Krakowskiej Akademii (studia licencjackie). Ostatnio uzupełniła swoje kwalifikacje zawodowe podczas kursu kwalifikacyjnego Zarządzenie oświatą. W swojej pracy stara się łączyć różnorodne metody i  wzbogacać je o autorskie pomysły.  Bardzo dużą rolę przykłada do edukacji teatralnej, która daje okazję każdemu dziecku do poczucia, że jest ważne, a także wyzwala  w nim kreatywne działanie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Roczne warsztaty dla instruktorów teatralnych Pracownie 2012, Dilettante – teatr w ruchu, Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa, Jak pracować z dziećmi metodą badawczą – inspiracje do przygotowania zajęć przyrodniczych, itp. Instruktor teatralny w latach  2011-2015, autor przedsięwzięcia „Mały artysta”. Bardzo dużą wagę przykłada do rozwijania umiejętności matematycznych dzieci wykorzystując w swojej pracy metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz do rozbudzania  zainteresowań czytaniem wykorzystując elementy metod. J. Cieszyńskiej oraz I. Majchrzak. Najważniejszy jest jednak uśmiech dziecka, który w tej pracy znaczy najwięcej.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Kłapińska – nauczyciel stażysta

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad dzieckiem (studia licencjackie), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia magisterskie) oraz Pedagogika społeczno-opiekuńcza (studia magisterskie). Zdobyta wiedza podczas pisania prac dyplomowych z zakresu rozwijania twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wychowania patriotycznego pomagają jej na wprowadzenie tych elementów w codziennych zajęciach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk zawodowych nie tylko w przedszkolu, ale też w innych placówkach oświatowych, takich jak żłobek, szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Od kilku lat animatorka dla dzieci podczas imprez miejskich. Stale pogłębia swoją wiedzę ucząc się oraz biorąc udział w szkoleniach. W pracy kieruje się opiekuńczością oraz rozumieniem potrzeb dzieci, dbając, by czuły się bezpiecznie.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aneta Bilik

Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem. Pracę z najmłodszymi rozpoczęła w 2009 roku jako nauczyciel wychowawca w jednym z krakowskich przedszkoli. Podczas zajęć wykorzystuje tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój przedszkolaków, między innymi Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, metodę pedagogiki zabawy, metodę relaksacji progresywnej Jacobsona czy też Dziecięcą Matematykę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Niezwykle ważne jest dla niej rozwijanie wyobraźni i ciekawości u dzieci oraz zaskakiwanie ich każdego dnia nowymi pomysłami, a największą nagrodą za pracę jest satysfakcja mierzona radością i uśmiechami przedszkolaków.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Beata Bochnia

 

Asystent dziecka

mgr Paula Płatek

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zrealizowała profil specjalizacyjny z zakresu psychologii zaburzeń zachowania oraz pomocy psychologicznej, który nakreślił jej szerokie spojrzenie na problematykę normy i patologii, a także zaburzeń zachowania, uwzględniając wymiar intrapsychiczny i interpersonalny. Ukończyła także roczny moduł specjalizacyjny z zakresu Psychologii Sportu realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako animator zabaw oraz podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy terapeutycznej dla dziecka ze spektrum autyzmu prowadzonej przez psychologa oraz nauczyciela wspomagającego, a także uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2012 roku ukończyła kurs Animacji Misyjnej prowadzony z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom z siedzibą w Tarnowie.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a łatwość nawiązywania z nimi kontaktu sprzyja otwartości dzieci wobec niej, co daje ogromną motywację i chęć do dalszego rozwoju w tym kierunku.

 

Asystent dziecka

mgr Anna Majka

 

Logopeda

mgr Kamila Miękus-Kabaj

 

Psycholog

mgr Martyna Jackiewicz

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na tym samym kierunku. Jest członkiem zespołu Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii UJ, gdzie współpracuje przy projektach badawczych dotyczących rozwoju dzieci. Prowadzi zajęcia dla studentów obejmujące tematykę psychologii rozwojowej człowieka. Jako psycholog zatrudniona  była  także w przedszkolach samorządowych w Krakowie.

Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości i satysfakcji. Uważa, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, gdyż pomimo pewnych rozwojowych prawidłowości upodabniających dzieci do siebie, każde z nich jest niepowtarzalną jednostką, której rozwój należy wspierać, a napotykane trudności starać się pomagać rozwiązać.

Zawodowo interesuje się rozwojem teorii umysłu i osobowości, a także diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Agnieszka Klepacka-Fiejdasz

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym, dwustopniowy  certyfikowany kurs kwalifikacyjny – Terapia Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS), studia podyplomowe – Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W zawodzie pracuje ponad 10 lat. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii. Obecnie pracuje jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (SI) w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii, dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowując zajęcia  bierze pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Wiele pomocy dydaktycznych wykonuje sama. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i konferencjach naukowych oraz czytając literaturę przedmiotu. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim czworonożnym stadem – dwoma psami rasy labrador i trzema kotami oraz chodzić po górach

 

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Jacek Leśniak

Absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ponadto jest instruktorem tańca i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ciągle doskonali swoje umiejętności. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia gimnastyczne w Przedszkolu EkoSkrzat.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Wilk