Nasza kadra21 września 2017

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Kruczek – Galicka – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Geografia z Przyrodą oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętność prowadzenia placówki przedszkolnej, jej organizacji oraz zarządzania jakością pracy zdobyła podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas kilkuletniej pracy zawodowej jako nauczyciel oraz wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach w zakresie edukacji najmłodszych, innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praw dziecka, zarządzania placówką oświatową.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną i zawsze uśmiechniętą, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i potrzebne. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Interesuje się przyrodą oraz ekologią, zarażając swoją pasją najmłodszych. W przedszkolu wdraża planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu kształtuje najcenniejsze wartości wychowanków.

 

Dyrektor ds. pedagogicznych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Aneta Stanowska – nauczyciel mianowany

W Niepublicznym Przedszkolu EkoSkrzat pracuje od 2012 roku jako dyrektor ds. pedagogicznych. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Ukończyła dzienne studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich i nauczyciel ćwiczeniowy Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka warsztatów dla studentów i nauczycieli. Ukończyła kurs trenerski kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch. Autorka książki „Dzieci siedzą w kole i… Zabawy doskonalące pamięć i uwagę przedszkolaków” (2013) oraz artykułów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Posiada kwalifikacje instruktora tańca towarzyskiego uzyskane na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2010). Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci (2013). Aktualnie uzupełnia kwalifikacje z zakresu zarządzania w oświacie.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca współpracy z rodzicami oraz kontaktom ze środowiskiem. Najważniejsze jednak dla niej są potrzeby i zainteresowania dziecka. Uważa, że wychowanków należy wspierać, stymulować i motywować. W swojej pracy za istotne uznaje doskonalenie zawodowe, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi oraz dzieli się nim z innymi. Do najczęściej stosowanych metod pracy pedagogicznej zalicza metodę projektów badawczych, system Edukacja przez ruch, system Carla Orffa, metodę pedagogiki zabawy oraz edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Jolanta Podsiadło – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgodnie z zainteresowaniami obroniła pracę magisterską na temat szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, co przyczyniło się do wdrażania założeń zdrowego i higienicznego trybu życia wśród podopiecznych. Doświadczenie w pracy zawodowej nabywała pracując jako nauczyciel w przedszkolu o profilu muzycznym. Systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w projekcie ,,Przez praktykę do wiedzy” oraz uczestnicząc w szkoleniach m.in. ,,Skuteczna współpraca z rodzicami”, ,,Wychowanie przez sztukę”, ,,Przedszkolaki bawią się w czytanie”. W pracy dydaktycznej stosuje przede wszystkim elementy metod: Klanza, Odimiennej nauki czytania I. Majchrzak, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne zawsze dostosowuje do możliwości rozwojowych dzieci. Jest troskliwa i opiekuńcza wobec dzieci pozostających pod jej opieką. Chętnie inspiruje dzieci do używania ciekawych technik i form plastycznych, rozwijając ich wrażliwość na piękno otaczającego świata. W pracy z dziećmi zwraca szczególna uwagę na bezpieczeństwo, ich rozwój poprzez zabawę z wykorzystaniem różnych form muzycznych.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz  nauczyciel rytmiki

mgr Iwona Stoch – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich specjalność Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień oraz studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje Logopedię w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od 1 do 4 roku życia. Od kilku lat prowadzi zajęcia taneczne w Domu Kultury z dziećmi w wieku od 4 do 9 lat. Posiada dyplom trenera cheerleaders.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła m. in. kurs animatora zabaw dziecięcych, taniec – muzyka – zabawa w edukacji dziecięcej, kurs kierownika wycieczek szkolnych, kurs kierownik wypoczynku. Metody stosowane w pracy z dziećmi to m. in. pedagogika zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Zuzanna Bielaś – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w  kursach i warsztatach takich jak: animator zabaw, pierwsza pomoc, asystent cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu.

W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy pedagogiki zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę. W pracy ceni sobie dobry kontakt z dziećmi, ich naturalną spontaniczność, otwartość w poznawaniu świata. Towarzyszenie dzieciom w codziennym wzrastaniu, sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Karina Olszowy – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  na kierunku opieka nad dzieckiem (studia licencjackie) oraz pedagogika przedszkolna (studia magisterskie).  Dodatkowo ukończyła także pedagogikę resocjalizacyjną na Krakowskiej Akademii (studia licencjackie). W swojej pracy stara się łączyć różnorodne metody i  wzbogacać je o autorskie pomysły.  Bardzo dużą rolę przykłada do edukacji teatralnej, która daje okazję każdemu dziecku do poczucia, że jest ważne, a także wyzwala  w nim kreatywne działanie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Roczne warsztaty dla instruktorów teatralnych Pracownie 2012, Dilettante – teatr w ruchu, Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa, Jak pracować z dziećmi metodą badawczą – inspiracje do przygotowania zajęć przyrodniczych, itp. Instruktor teatralny w latach  2011-2015, autor przedsięwzięcia „Mały artysta”. Bardzo dużą wagę przykłada do rozwijania umiejętności matematycznych dzieci wykorzystując w swojej pracy metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz do rozbudzania  zainteresowań czytaniem wykorzystując elementy metod. J. Cieszyńskiej oraz I. Majchrzak. Najważniejszy jest jednak uśmiech dziecka, który w tej pracy znaczy najwięcej.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Jolanta Ogrodzka – nauczyciel stażysta

Absolwentka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę na studiach magisterskich w Staropolskiej Szkole Wyższej w Myślenicach. Ukończyła wiele kursów, szkoleń i warsztatów, m.in. kurs wychowawcy wypoczynku, szkolenie dotyczące aktywnych metod pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, kreatywnych technik plastycznych w edukacji i terapii dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała realizując „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto ukończyła Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. W pracy z dziećmi dużą rolę przykłada do edukacji plastycznej, która rozwija dziecko w wielu aspektach, a także wyzwala w nich kreatywność i wyobraźnię.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Kłapińska – nauczyciel stażysta

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad dzieckiem (studia licencjackie), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia magisterskie) oraz Pedagogika Społeczno – opiekuńcza (studia magisterskie). Zdobyta wiedza podczas pisania prac dyplomowych z zakresu rozwijania twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wychowania patriotycznego pomagają jej na wprowadzenie tych elementów w codziennych zajęciach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk zawodowych nie tylko w przedszkolu, ale też w innych placówkach oświatowych, takich jak żłobek, szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

Od kilku lat animatorka dla dzieci podczas imprez miejskich. Stale pogłębia swoją wiedzę ucząc się oraz biorąc udział w szkoleniach. W pracy kieruje się opiekuńczością oraz rozumieniem potrzeb dzieci, dbając, by czuły się bezpiecznie.

Pomoc nauczyciela

Ewa Stalmach

Absolwentka Studium Ekonomicznego w Krakowie. Po kilku latach pracy w swoim zawodzie, odkryła w sobie inne zainteresowania. Takim bodźcem, który zainspirował ją do działania była m. in. książka D. Golemana „Inteligencja emocjonalna”. To ona pozwoliła jej spojrzeć na ludzi i świat w innym wymiarze i poniekąd wpłynęła na zmianę decyzji o kierunku zawodu.

Zaczęła pracę z osobami starszymi, która przynosiła jej dużą satysfakcję i radość. Niezwykle cenne były dla niej wskazówki i doświadczenie życiowe seniorów, którymi chętnie się dzielili.

Następnym krokiem była praca i opieka nad dziećmi. Szybko okazało się, że jest to sfera życia zawodowego, przynosząca najwięcej radości, a praca z dziećmi jest niezwykle kreatywna i twórcza. Poznała również tajniki origami, które wykorzystuje w swojej pracy. Zainteresowania psychologią pomogły jej zrozumieć wiele kwestii i ułatwiły pracę.

Bezcenne jednak doświadczenie i praktykę w opiece nad dziećmi zdobyła, wychowując trójkę własnych dzieci.

 

Pomoc nauczyciela

Ewelina Włodarz

 

Asystent dziecka

mgr Karolina Buczek

Absolwentka Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów poznała m.in. specyfikę psychologii rozwojowej dzieci, ukończyła także kursy związane z zaburzeniami okresu dziecięcego oraz młodzieńczego. Zdobyła kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego. W przyszłości planuje również studia związane z pedagogiką specjalną oraz rewalidacją, aby móc jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci wymagających specjalnego podejścia.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami, które zdobyła pomagając jako wolontariuszka w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom. Prowadziła tam terapię indywidualną z zastosowaniem metody 3i (Intensywna-Indywidualna-Interaktywna). Brała udział w  szkoleniach przygotowujących do pracy z dziećmi autystycznymi oraz warsztatach dotyczących samej metody.

Każdy dzień jest dla niej wyzwaniem i szansą na nowe odkrycia oraz naukę. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach (m.in.”Trening Umiejętności Społecznych TUS terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”), konferencjach (m.in. międzynarodowa konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki” organizowana przez Instytut Psychologii UJ), lekturę przedmiotu oraz codzienną obserwację i doświadczenia w pracy z dziećmi.

Praca wśród dzieci jest dla niej niezwykła, codziennie zaskakująca, efekty zaś sprawiają ogromną satysfakcję i motywują do dalszego działania.

Prywatnie jest spełnioną mamą. Interesuje się psychologią zaburzeń, a w wolnym czasie lubi sięgnąć po dobrą książkę.

 

Asystent dziecka

mgr Paula Sobota

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zrealizowała profil specjalizacyjny z zakresu psychologii zaburzeń zachowania oraz pomocy psychologicznej, który nakreślił jej szerokie spojrzenie na problematykę normy i patologii, a także zaburzeń zachowania, uwzględniając wymiar intrapsychiczny i interpersonalny. Ukończyła także roczny moduł specjalizacyjny z zakresu Psychologii Sportu realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako animator zabaw oraz podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy terapeutycznej dla dziecka ze spektrum autyzmu prowadzonej przez psychologa oraz nauczyciela wspomagającego, a także uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2012 roku ukończyła kurs Animacji Misyjnej prowadzony z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom z siedzibą w Tarnowie.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a łatwość nawiązywania z nimi kontaktu sprzyja otwartości dzieci wobec niej, co daje ogromną motywację i chęć do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Logopeda

mgr Magdalena Sanakiewicz

Z wykształcenia jest filologiem polskim i logopedą. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim, logopedyczne studia podyplomowe  w Akademii Ignatianum, a także nauczanie zintegrowane z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Logopedia jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii. Dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowuje zajęcia  biorąc pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Zazwyczaj jest to forma zabaw lub gier logopedycznych. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Większość pomocy i materiałów, z których korzysta w pracy są jej autorstwa. W 2013 roku ukazała się jej publikacja pt. „Gry logopedyczne z głoską R” w Wydawnictwie Edukacyjnym.

Jej największym atutem jest kreatywność, a także bardzo dobry kontakt z dziećmi, co jest niezwykle istotne w zawodzie logopedy.

Psycholog

mgr Martyna Jackiewicz

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na tym samym kierunku. Jest członkiem zespołu Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka w Instytucie Psychologii UJ, gdzie współpracuje przy projektach badawczych dotyczących rozwoju dzieci. Prowadzi zajęcia dla studentów obejmujące tematykę psychologii rozwojowej człowieka. Jako psycholog zatrudniona  była  także w przedszkolach samorządowych w Krakowie.

Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości i satysfakcji. Uważa, że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie, gdyż pomimo pewnych rozwojowych prawidłowości upodabniających dzieci do siebie, każde z nich jest niepowtarzalną jednostką, której rozwój należy wspierać, a napotykane trudności starać się pomagać rozwiązać.

Zawodowo interesuje się rozwojem teorii umysłu i osobowości, a także diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Oligofrenopedagog

Agnieszka Cichoń

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, które zdobywała już na studiach jako wolontariuszka, biorąc udział w projekcie „mosTy”, organizowanym przez Stowarzysze

nie Na Rzecz Dzieci Autystycznych Zacisze, a następnie pracując w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce oraz oddziałach dla dzieci z autyzmem w dwóch przedszkolach w Krakowie. Obecnie pracuje w Zespole Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce.

Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem, organizowanych między innymi przez „Effatha” Ośrodek dla Osób z Autyzmem w Krakowie i Fundację Synapsis w Warszawie. Zawodowo, oprócz autyzmu, pasjonuje ją pedagogika alternatywna oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC), w ramach której ukończyła również wiele szkoleń. Inne ukończone szkolenia to m.in.:Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością – wybrane aspekty ,Original Play/Pierwotna Zabawa – kurs podstawowy, Kontrola zachowania i emocji u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest także absolwentką kursu Terapia Neurotaktylna MNRI® oraz Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.I w Międzynarodowym Instytucie dr S.Masgutovej.

Jest głęboko przekonana, że nikt – tak, jak dzieci- nie uczy słuchać i być otwartym. Spotkanie z każdym dzieckiem stara się traktować jako nowe wyzwanie, a jednocześnie przygodę i kolejny krok na drodze zawodowego samodoskonalenia. Prywatnie wielka miłośniczka podróży, małych i tych większych.

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Agnieszka Klepacka-Fiejdasz

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym, dwustopniowy  certyfikowany kurs kwalifikacyjny – Terapia Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS), studia podyplomowe – Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W zawodzie pracuje ponad 10 lat. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii. Obecnie pracuje jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (SI) w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii, dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowując zajęcia  bierze pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Wiele pomocy dydaktycznych wykonuje sama. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i konferencjach naukowych oraz czytając literaturę przedmiotu. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim czworonożnym stadem – dwoma psami rasy labrador i trzema kotami oraz chodzić po górach

 

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Jacek Leśniak

Absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ponadto jest instruktorem tańca i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ciągle doskonali swoje umiejętności. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia gimnastyczne w Przedszkolu EkoSkrzat.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Aneta Pieszka

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywała udzielając się jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Ustroniu. Jest wychowawcą kolonijnym, nieustannie kształci się i podnosi swoje kwalifikacje. Studiuje filologię angielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego. W swej pracy chętnie łączy różne metody nauczania, m. in. Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR), Metodę Naturalną z technikami multimedialnymi. Jest certyfikowanym lektorem metody Leo English, którą prowadzi zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu. Zajmuje się nauczaniem głównie najmłodszych, i to właśnie od nich czerpie mnóstwo energii i pomysłów. W wolnym czasie chętnie uczy się języków obcych i ma zamiar kontynuować ich naukę w przyszłości.