Kiedy warto wykonać diagnozę SI?8 kwietnia 2018

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów:
czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego),
przedsionkowego,
słuchowego,
wzrokowego,
węchowego
smakowego.

Zaburzona integracja sensoryczna najczęściej objawia się:
wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce,
niewłaściwym poziomem uwagi,
obniżonym poziomem koordynacji ruchowej,
opóźnionym rozwojem mowy,
nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej,
trudnościami w zachowaniu.

Jeśli u dziecka występują powyższe objawy, warto skorzystać z pomocy specjalisty, gdyż wpływają one na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

(Na podstawie materiałów przygotowanych przez: dr n. hum. Marta Wiśniewska, pedagog specjalny-oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta i instruktor metody SI umieszczonych na stronie internetowej PSTIS)