Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka*:

Data urodzenia*:

PESEL*:

Adres zamieszkania

Ulica:

Miasto:

Województwo:

Informacje o rodzicach lub opiekunach

Imię i nazwisko*:

Telefon*:

E-mail*:

Powiadamianie o aktualnościach poprzez e-mail:

Data rozpoczęcia:

Uwagi:

* Pola wymagane