Oczyszczacz powietrza19 listopada 2018

W związku z prowadzoną przez Województwo Małopolskie akcją społeczną mającą na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza otrzymaliśmy w formie darowizny jeden oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.